top of page

     Produkty powstały dzięki osobom o wielkim sercu, które stworzyły i przekazały nam rękodzieła, które właśnie widzicie w naszej ofercie. Dzięki tym osobom i Wam, środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na realizację naszych celów statutowych. O naszych celach, które realizujemy możesz przeczytać na dole strony w zakładce STRONA GŁÓWNA → NASZA MISJA. Dzięki temu będziemy mogli sprawić radość i uśmiech dzieciom, którym niesiemy pomoc.

Więcej naszych wyrobów dostępnych na www.ajmaraya.com

Jeżeli jesteś zainteresowany, którymś z produktów z naszej oferty - skontaktuj się z nami!

~

OUR HANDCRAFT

​     The products were created thanks to people with a big heart who created and shared with us their handcrafts which you can see in our offer. Thanks to these people and you, the funds obtained from the sale will be used to implement our statutory goals. You can read about our goals that we are realizing in HOME → OUR MISSION card. Thanks to that we will be able to give joy and smile to the children we help. ​

If you are interested in one of our products - contact us!

bottom of page