top of page

Nasza misja

     Naszym podstawowym celem jest działalność naukowa i oświatowa, szczególnie w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, realizowana poprzez:

✻ Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywny rozwój i integrację dzieci i młodzieży;

✻ Podejmowanie działań wpływających na wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, stymulując ich aktywność;

✻ Promowanie edukacji;

✻ Tworzenie i wprowadzanie w życie programów edukacyjnych i wychowawczych
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów dystrybucji;

✻ Pobudzanie świadomości ekologicznej i nauki odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego;

✻ Działalność charytatywną, wychowawczą i edukacyjną;

✻ Prowadzenie różnego rodzaju terapii wspierającej rozwój i zdrowie m.in. hortiterapii, alpakoterapii, muzykoterapii itp.;

✻ Wspieranie i popularyzację przedsięwzięć kultury, tradycji, nauki i sztuki;

✻ Tworzenie programów promujących ideę wolontariatu;

✻ Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

✻ Prowadzenie działalności na rzecz promocji zdrowego trybu życia i odżywiania.

bottom of page